Рівненський міський суд Рівненської області

Вирок

Справа № 569/730/22

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2022 року

Рівненський міський суд Рівненської області

в складі судді Рогозіна С.В.,

секретаря судового засідання Марченко А.А.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Рівному кримінальне провадження № 12020180000000099 по обвинуваченню

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Краєв Острозького району Рівненської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого головним інженером КП «Управління майнового комплексу - Рівненської районної ради», раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

з участю учасників судового провадження

прокурора Юдкіна В.Л.

обвинуваченого ОСОБА_1

захисника обвинуваченого адвоката Хвеся В.М.

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 , відповідно до Статуту Комунального автотранспортного підприємства 1728 (далі - Підприємство) в новій редакції, затвердженого наказом начальника Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради Сахнюка Я.О. № 672/01 від 27.11.2019 року:

- п. 1.1. Підприємство за своєю організаційно-правовою формою є комунальним комерційним унітарним підприємством, що засновано на комунальній власності територіальної громади міста Рівного і здійснює свою діяльність на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування, власного комерційного ризику та вільного найму працівників;

- п. 1.3. Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Рівного в особі Рівненської міської ради. Майно Підприємства перебуває у власності територіальної громади міста Рівного. Органом управління Підприємства є Управління житлово-комунального господарства Виконавчого комітету Рівненської міської ради;

- п. 1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням;

- п. 1.7. Підприємство має право укладати правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки;

- п. 2.1. Підприємство створено з метою найбільшого повного задоволення міських та суспільних потреб у наданні послуг з вивезення та захоронення побутових відходів, з метою забезпечення інших робіт і послуг та реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів власника та членів трудового колективу;

- п. 2.2. Основними видами діяльності Підприємства є збирання безпечних відходів, оброблення та видалення безпечних відходів, інша діяльність щодо поводження із відходами та інше;

- п. 4.8. Безпосереднє керівництво Підприємством здійснює начальник Підприємства, який у встановленому порядку призначається та звільняється з посади міським головою;

- п. 4.9. Начальник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком віднесених законодавством та статутом до компетенції Власника чи інших органів управління;

- п. 4.10. Начальник Підприємства: несе відповідальність за стан та діяльність підприємства згідно з контрактом; розпоряджається в установленому порядку майном та коштами Підприємства, має право першого підпису; самостійно укладає (підписує) договори (в межах визначених даним статутом), видає доручення, вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності підприємства;

- п. 5.1. Підприємство має право укладати господарські договори з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами у встановленому законодавством порядку; виконувати роботи, надавати послуги, реалізовувати продукцію, вироблену (виконані, надані) поза межами за цінами (тарифами), що встановлюються ним самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, - за фіксованими (регульованими) державними цінами (тарифами); розпоряджатися коштами, одержаними в результаті господарської діяльності та інше;

- п. 6.2. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів при проведенні господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід);

- п. 6.9. Начальник Підприємства та головний бухгалтер є посадовими особами Підприємства та несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення та достовірності обліку та статистичної звітності.

Розпорядженням Рівненського міського голови ОСОБА_2 № 162-ос від 20.09.2013 року ОСОБА_1 призначено на посаду начальника Комунального автотранспортного підприємства 1728 (далі - КАТП 1728) з 20.09.2013 року по 19.09.2014 року за контрактом, який був укладений з ОСОБА_1 20.09.2013 року начальником Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради ОСОБА_3 , на термін з 20.09.2013 року по 19.09.2014 року.

В подальшому, розпорядженнями міського голови ОСОБА_2 № 187-ос від 16.09.2014 року, № 196-ос від 10.09.2015 року, № 183-ос від 07.09.2018 року та додатковими угодами до вищезазначеного контракту від 16.09.2014 року, 14.09.2015 року, 10.09.2018 року термін дії контракту з ОСОБА_1 продовжувався з 20.09.2014 року по 19.09.2015 року, з 20.09.2015 року по 19.09.2018 року та з 20.09.2018 року по 19.09.2021 року відповідно.

Згідно з п. 1. вищезазначеного Контракту, Керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високопродуктивну діяльність, ефективне використання та збереження закріпленого за підприємством на праві господарського відання комунального майна.

В силу п. 6. Контракту, Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, положенням підприємства та цим контрактом.

Відповідно до п. 7. Контракту, Керівник зобов`язується забезпечити виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства згідно з додатком до контракту.

Згідно з п. 13. Керівник має право: діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, установах та організаціях; укладати господарські та інші угоди; користуватися правом розпорядження коштами підприємства.

Враховуючи вище викладене, ОСОБА_1 постійно обіймав в комунальному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та відповідно до Примітки 1 ст. 364 КК України був службовою особою.

ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника КАТП 1728, будучи службовою особою, знаходячись у м. Рівне, діючи із злочинною недбалістю - неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, маючи при цьому реальну можливість виконати їх належним чином, не передбачивши можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був та міг їх передбачити, всупереч інтересам служби, а саме п. 6.2 Статуту КАТП 1728, відповідно до якого основним узагальнюючим показником фінансових результатів при проведенні господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід), п. п. 1, 7 укладеного з ним Контракту, відповідно до яких керівник зобов`язується забезпечувати високопродуктивну діяльність підприємства, показники ефективності використання державного майна і прибутку та вимог ст. ст. 2, 3 Закону України «Про публічні закупівлі» в редакції від 01.12.2019 року, згідно яких закупівлі повинні здійснюватися з дотриманням принципу максимальної економії та ефективності, при укладенні з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 (далі - ФОП ОСОБА_4 ) договорів купівлі-продажу вантажного автомобіля та кузову вантажного автомобіля, не організував та не забезпечив вивчення цінової пропозиції товару на предмет відповідності принципу максимальної економії та ефективності, не організував та не забезпечив перевірку ринкової вартості товару, внаслідок чого було придбано товари за завищеними цінами, зокрема, 20.12.2019 року придбано вантажний автомобіль по ціні 198900,00 грн., при ринковій вартості 110090,00 грн. та 11.01.2020 року придбано кузов вантажного автомобіля по ціні 199200,00 грн., при ринковій вартості 60460,08 грн., що завдало істотної шкоди інтересам КАТП 1728 на загальну суму 227549,92 грн. за наступних обставинах.

Так, після того, як в грудні 2019 року були відмінені відкриті торги по закупівлі КАТП 1728 «Спеціалізованого вантажного автомобіля з краном маніпулятором на базі автомобіля VOLVО FL7 або еквівалент», ОСОБА_1 вирішив здійснити закупівлі окремих частин спеціалізованого вантажного автомобіля.

17.12.2019 року на засіданні тендерного комітету КАТП 1728, головою якого є ОСОБА_1 , було прийнято рішення про купівлю вантажного автомобіля з вантажопідйомністю 20т, б/в, вказане рішення було оформлено протоколом засідання тендерного комітету КАТП 1728 від 17.12.2019 року № 55, який було підписано всім складом тендерного комітету, в тому числі, і його головою ОСОБА_1 .

20.12.2019 року ОСОБА_1 , не організувавши і не забезпечивши вивчення цінової пропозиції та ринкової вартості товару, на предмет відповідності принципу максимальної економії та ефективності, як начальник КАТП 1728 уклав з ФОП ОСОБА_4 договір купівлі-продажу № 5 вантажного автомобіля з вантажопідйомністю 20т, б/в по запропонованій ФОП ОСОБА_4 ціні 198900,00 грн.

Предметом договору від 20.12.2019 року № 5 є передача ФОП ОСОБА_4 у власність КАТП 1728 товару, який вказаний у специфікації (додаток № 1) до даного договору.

У специфікації № 1 від 20.12.2019 року, яка є додатком № 1 до договору 20.12.2019 року № 5 зазначено, що ФОП ОСОБА_4 зобов`язується передати у власність КАТП 1728 вантажний автомобіль з вантажопідйомністю більше 20 т б/в у кількості 1 шт по ціні 198900,00 грн.

24.12.2019 року, згідно акту приймання-передачі вантажного автомобіля до договору купівлі-продажу від 20.12.2019 року № 5, ОСОБА_4 передав, а ОСОБА_1 прийняв вантажний автомобіль з вантажопідйомністю більше 20 т б/в, марка «VOLVО», номер шасі (кузова, рами) - НОМЕР_1 .

Договір купівлі-продажу від 20.12.2019 року № 5, специфікація № 1 від 20.12.2019 року до договору від 20.12.2019 року № 5 та акт приймання-передачі вантажного автомобіля від 24.12.2019 року до договору купівлі-продажу від 20.12.2019 року № 5 зі сторони КАТП 1728 підписані ОСОБА_1 24.12.2019 року, згідно платіжного доручення від № 39, КАТП 1728 за придбаний вантажний автомобіль, відповідно до договору купівлі-продажу № 5 від 20.12.2019 року, було перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_4 , відкритий в ПАТ «КБ «ГЛОБУС», грошові кошти в сумі 198900,00 грн.

Таким чином, враховуючи, що станом на 20.12.2019 року середня ринкова ціна аналогічного вантажного автомобіля складала 110090,00 грн., внаслідок неналежного виконання ОСОБА_1 своїх службових обов`язків інтересам територіальної громади м. Рівне в особі Рівненської міської ради спричинено збитки на суму 88810,00 грн.

Крім того, 10.01.2020 року на засіданні тендерного комітету КАТП 1728, було прийнято рішення про купівлю кузова вантажного автомобіля, вказане рішення було оформлено протоколом засідання тендерного комітету КАТП 1728 від 10.01.2020 року № 2, який було підписано всім складом тендерного комітету, в тому числі, і його головою ОСОБА_1 .

11.01.2020 року ОСОБА_1 , не організувавши і не забезпечивши вивчення цінової пропозиції та ринкової вартості товару, на предмет відповідності принципу максимальної економії та ефективності, як начальником КАТП 1728 уклав з ФОП ОСОБА_4 договір купівлі-продажу № 6 кузову вантажного автомобіля б/в у кількості 1 шт. по запропонованій ФОП ОСОБА_4 ціні 199200,00 грн.

Предметом договору від 11.01.2020 року № 6 є передача ФОП ОСОБА_4 у власність КАТП 1728 товару, який вказаний у специфікації (додаток № 1) до даного договору.

У специфікації № 1 від 11.01.2020 року, яка є додатком № 1 до договору від 11.01.2020 року № 6 зазначено, що ФОП ОСОБА_4 зобов`язується передати у власність КАТП 1728 кузов вантажного автомобіля б/в у кількості 1 шт. по ціні 199200,00 грн.

В той же день, відповідно до акту приймання-передачі кузова вантажного автомобіля до договору купівлі-продажу від 11.01.2020 року № 6, ФОП ОСОБА_4 передав, а ОСОБА_1 прийняв кузов вантажного автомобіля б/в.

Договір купівлі-продажу від 11.01.2020 року № 6, специфікація № 1 від 11.01.2020 року до договору від 11.01.2020 року № 6 та акт приймання-передачі кузова вантажного автомобіля від 11.01.2020 року до договору купівлі-продажу від 11.01.2020 року № 6 зі сторони КАТП 1728 підписані ОСОБА_1

14.01.2020 року згідно платіжного доручення від № 39, КАТП 1728 за придбаний кузов вантажний автомобіль, відповідно до договору № 6 від 11.01.2019 року, було перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_4 , відкритий в ПАТ «КБ «ГЛОБУС», грошові кошти в сумі 199200,00 грн.

Таким чином, враховуючи, що станом на 11.02.2020 року середня ринкова ціна аналогічного кузова вантажного автомобіля складала 60460,08 грн., внаслідок неналежного виконання ОСОБА_1 своїх службових обов`язків інтересам територіальної громади м. Рівне в особі Рівненської міської ради спричинено збитки на суму 138739,92 грн.

А загалом, внаслідок службової недбалості ОСОБА_1 , яка виразилась в укладенні з ФОП ОСОБА_4 договорів купівлі-продажу вантажного автомобіля та кузова до вантажного автомобіля громаді м. Рівне в особі Рівненської міської ради завдано збитків на 227549,92 грн., що згідно п. 3 примітки до ст. 364 КК України є істотною шкодою.

Таким чином, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Під час досудового розслідування між прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури Юдкіним Віталієм Леонідовичем за участю захисника підозрюваного адвоката Хвеся Віктора Мелетійовича та підозрюваним ОСОБА_1 , 13 січня 2022 року укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою ОСОБА_1 повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди про визнання винуватості ОСОБА_1 буде призначене покарання за ч. 1 ст. 367 КК України у виді 1 (одного) року і 6 (шість) місяців обмеження волі, на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Кримінальне правопорушення у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим віднесений до нетяжких злочинів, а отже угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 та ст. 473 КПК України.

Судом також встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Для з`ясування добровільності укладення угоди, судом з`ясовувалось питання щодо можливої подачі обвинуваченим скарг.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, зокрема, вимогам ст. ст. 75, 76 КК України, інтересам держави та суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_1 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з вищевикладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_1 .

Долю речових доказів вирішити у відповідності до ч. 9 ст. 100 КПК України.

По справі проведено ряд експертиз за ухвалою слідчого. Ці судові витрати, відповідно до ст. 124 КПК України підлягають стягненню з обвинуваченого.

Керуючись ст. ст. 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Угоду від 13 січня 2022 року по кримінальному провадженню № 12020180000000099 про визнання винуватості укладену між прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури Юдкіним Віталієм Леонідовичем за участю захисника обвинуваченого адвоката Хвеся Віктора Мелетійовича та Кралюком Ростиславом Миколайовичем - затвердити.

Визнати ОСОБА_1 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України та призначити узгоджене покарання у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік і 6 (шість) місяців;

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання, з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов`язки не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.

Речові докази по справі, які знаходяться в матеріалах досудового провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження; речові докази, які передані на відповідальне зберігання - повернути власникам; вантажний автомобіль з вантажопідйомністю більше 20 т б/в, марка «VOLVО», номер шасі (кузова, рами) - НОМЕР_1 - повернути власнику; револьвер для відстрілу набоїв споряджених снарядами несмертельної дії без набоїв переданий на зберігання в кімнату речових доказів - повернути власнику.

Арешт у формі заборони відчуження на вантажний автомобіль з вантажопідйомністю більше 20 т. б/в, марка «VOLVО», номер шасі (кузова, рами) - НОМЕР_1 - скасувати.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави витрати на проведення експертиз в сумі 19361,90 (дев`ятнадцять тисяч триста шістдесят одну) гривню 90 копійок.

Вирок може бути оскаржений до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд Рівненської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя Рогозін С.В.